Laarstraat 77

Hier was J.Koppel & Zonen gevestigd, een handel in huiden. Als u hier klikt kunt een bevestiging lezen dat de Nazi's het bedrijf opheften.

 Hier en hier kunt u lezen in Het Nieuw Israelisch Weekblad van 3 augustus en 19 oktober 1945 dat J. Koppel op zoek is naar zijn familieleden.