Jan Steenstraat 10Personen


 • Carel Hanouwer
  Zutphen,
  Auschwitz,
  Carel werd 63 jaar
  Er is een Stolperstein gelegd voor Carel

 • Clara Hanouwer-Cohen
  Valburg,
  Auschwitz,
  Clara werd 51 jaar
  Er is een Stolperstein gelegd voor Clara

 • Abraham Hanouwer
  Zutphen,
  Schöppinitz,
  Abraham werd 27 jaar
  Er is een Stolperstein gelegd voor Abraham

Voorbij de Albert Cuijpstraat lagen de weilanden waarop vader Carel, een 
veehandelaar, zijn koeien liet grazen. Carel groeide op in een gezin van zes kinderen, vijf broers en een zus. Hun ouders waren Abraham Hanouwer en Elisabeth Cohen. Alle broers en zussen bleven in Zutphen wonen. Zo woonde zijn broer Jacob op Ruysdaelstraat 2. Diens dochter en dus een nichtje van Carel, Sara Hanouwer, woonde met haar gezin aan de Warnsveldseweg 52. Zus Aaltje trouwde met Jacob Weijel en woonde aan de Graaf Ottosingel. Jacob Weijel had weer broers die in onze buurt woonden; Abraham in de Rembrandtstraat en Joseph in de Jan Steenstraat.

De broers Hanouwer werkten allemaal als veehandelaar en slager. Met uitzondering van Salomon, die was kleermaker op de Nieuwstad. Salomon en zijn vrouw hadden geregeld dat zij konden onderduiken, maar werden op het laatste moment geweigerd. De jongste van het gezin, David, woonde in de Spittaalstraat. Zijn zoon werkte bij de NS. 

In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 16 oktober 1936 is terug te vinden dat de stier van Carel was ontsnapt en de boel in de stad op stelten had gezet: “Gistermorgen heeft op het veemarktterrein te Zutphen een stier op onbegrijpelijke wijze kans gezien, buiten de afsluiting te komen. Het naar vrijheid dorstende dier maakte een uitstapje naar het centrum van de stad. De winkeliers op het "Rondje", die vroeg uit de veren waren, konden hem rustig langs hun ramen zien gaan. Hij prefereerde toch blijkbaar de ruimte, want na de Beukerstraat te hebben doorgewandeld, begaf hij zich naar het ’s-Gravenhof. Zijn aanwezigheid daar werd echter niet gewenscht geacht door zijn achtervolgers en zoo trok hij terug naar het dichter bewoonde gedeelte van de stad, waar hem de open poort van het Bornhof als het ware een ‘welkom’ toeriep. De rust, die hij zich daar wellicht gedroomd had, werd hem echter niet gegund.”

In 1916 trouwde Carel met Clara Cohen. Clara groeide op met twee oudere broers en een jongere zus. Haar ouders zijn Jacob Cohen en Jenetta Cohen-Blomhof. Samen kregen Carel en Clara, twee kinderen: zoon Abraham en dochter Jenetta (ook bekend als Jeanette). Jenetta werkte als leerling-verpleegkundige in het Israëlitisch Krankzinnigengesticht het Apeldoornsche Bos, waar zij op 27 mei 1940 in dienst was getreden. Zij moet ook op deze examenfoto van het personeel staan, maar helaas is niet bekend waar zij staat.

Dit verhaal is geschreven door Martine & Jan Hodes.
 Verkaufsbuch


De nazi's dwongen Carel Hanouwer om Jan Steenstraat 10 te verkopen.
De koper was J. Kock-Weitkamp, Rijkenhage 10 Zutphen.
De administratie hiervan staat in de zogeheten Verkaufsbücher die het Nationaal Archief bewaart.