Louis Koppel

Zutphen, - Mauthausen,
Louis werd 66 jaar
Woonde Tadamasingel 11

Er is een Stolperstein voor Louis gelegd.


 

Familie


 


 

Verhaal


 

Louis was de zoon van Samuel Koppel en Leentje Frijda.
In september 1941 hielden de Nazi's reeds enkele razzia's buiten Amsterdam. In Arnhem en in Twente werden tussen 13 en 15 september honderden mensen opgepakt: joodse mannen. Dankzij div. waarschuwingen konden in Zutphen tal van joden onderduiken. De familie Groen vond geen adres en sloot zich ten einde raad op in eigen schuur. Ze werden niet gepakt! Helaas ontkwamen zeven Zutphense joden niet aan deze gruwelijke dodendans: Hartog Cohen, Eduard Noach, Leo Philips, Leon Philips, Marcus Turksma, Louis Samuel Koppel en Adolf Winter werden opgepakt. Op aanhangers werden ze naar de Zaadmarkt gebracht en vandaar met alle anderen naar Mauthausen op transport gesteld. Niemand wist aanvanklijk wat er met hen zou gebeuren. B. de Metz, Israëlitisch leraar bij de Joodse Gemeente te Zutphen, ontving achtereenvolgens drie brieven 1941, gedateerd 30 oktober, 5 november en 15 november. In deze brieven deelde de Joodse Raad namens de Sicherheitzpolizei mede, dat bovengenoemde personen tussen 14 oktober en 1 november 1941 tengevolge van 'hersenbeschadiging'waren overleden in Mauthausen. Later zou blijken dat van de bijna 1000 joden die in 1941 naar Mauthausen waren gedeporteerd er in januari 1942 niet één meer in leven was. De Joodse Gemeente te Zutphen had haar eerste offers gebracht. Het zouden niet de laatste zijn.
Er was in Zutphen nog een Louis Koppel geboren. Beide 'Louis Koppel' worden vaak door elkaar gehaald. Het zijn echter zeker familieleden.


 

Foto's