Teniersstraat 1

In sommige documenten wordt als adres ook Tenierstraat 12 genoemd.

Eigenaar te verkopen pand Adres verkoper
Naam koper Adres
Aankoopdatum Koopprijs Notaris Beheerder