1939, Verhalen en nieuws

De Wacht: Weekblad voor de gemobileerde weermacht en het Nederlandsche volk (1939-1940)

Op 18 november 1939 verscheen de eerste aflevering van De Wacht. De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, generaal I. H. Reynders voorzag deze van een korte inleiding waarin hij onder meer stelde: `Het is dan ook mijn wensch, dat de verspreiding van De Wacht krachtig zal worden bevorderd' . Ook de Commandant Veldleger, luitenant-generaal J. J. G. van Voorst tot Voorst schreef een klinkende aanbeveling, want het was de hogere legerleiding er veel aan gelegen dat het nieuwe weekblad zou floreren.