Susanna van Dijk-Cohen

28 oktober 1860 te Rheden Nederland ✡ 25 januari 1943 te Auschwitz.
Susanna woonde Vordenseweg 12 en bereikte de leeftijd van 82 jaar.

Suzanna verbleef in de psychiatrische instelling Het Groot Graffel te Warnsveld, vanwaar ze werd weggevoerd. Ze woonde in Zutphen op de Nieuwstad 44 onder wed. J.J. Van Dijk geb. Cohen.

Suzanna, ook wel Susanna genoemd, was de dochter van Jacob Cohen en Rebecca Poppers. Ze was getrouwd met Jozepf van Dijk (29-06-1858) te Rheden. Zoon van Isac van Dijk en Elisabeth van Leeuwen. Hij overleed in 1934. Allen woonachtig in Velp, Gemeente Rheden, Gelderland.

Suzanna en Jozepf hadden twee kinderen: Elisabeth 'Betsy' van Dijk en Jacob van Dijk. Betsy overleefde de oorlog en overleed op 4 maart 1985 in Amersfoort. Jacob werd omgebracht op 31 maart 1944 in Centraal Europa.

Suzanna had één broer en vier zussen: Simon en Sara, Mietje, Rosetta en Bertha. Getuigen op hun huwelijk waren: Simon Cohen, oud 25 jaar, slager, wonende te Velp, broeder van de bruidegom; Joseph de Jong, oud vier en twintig jaar, wonend te Wageningen, zwager van de bruid; Antonie de Veer, oud vijf en zestig jaar, timmerman; Willem van der Kuil, oud zes en dertig jaar, boekhouder. De twee laatste wonende te Velp en niet verwant aan de echtelieden.

Aanvullende gegevens: klik op de termen hier beneden voor meer informatie.