Sijmen Bottema

1 January 1869 te Haskerland Nederland ✡ 1 January 1945 te Warnsveld.
Sijmen woonde Vordenseweg 12 en bereikte de leeftijd van 76 jaar.

Sijmen was waarschijnlijk patiënt in het Groot Graffel. Zijn geboortedatum is een schatting.

Aanvullende gegevens: klik op de termen hier beneden voor meer informatie.