Salomon Polak

21 maart 1900 te Zutphen Nederland ✡ 16 april 1943 te Sobibor.
Salomon woonde Vordenseweg 12 en bereikte de leeftijd van 43 jaar.

Salomon Polak was patiënt in de Psychiatrische Inrichting 'Het Groot Graffel' in Warnsveld. Hij is daar weggehaald en op transport gesteld.
S. Laansma, De Joodse gemeente van Zutphen (Zutphen 1977) 70-71

Deze persoon was alleenstaand of van deze persoon is geen gezinsverband bekend of kon niet worden gereconstrueerd.

Aanvullende gegevens: klik op de termen hier beneden voor meer informatie.