Izak Dormits

11 februari 1925 te Zutphen Nederland ✡ 31 maart 1944 te Auschwitz.
Izak woonde Nieuwstad 42 en bereikte de leeftijd van 19 jaar.
Aanvullende gegevens: klik op de termen hier beneden voor meer informatie.