Hilbert Stephen Corbett

29 september 1907 te Bass River, Nova Scotia Canada ✡ 4 april 1945 te Almen/Leesten/Zutphen.
Hilbert woonde en bereikte de leeftijd van 37 jaar.
Beroep: Private

Hilbert Stephen Corbett (37) uit Bass River in de Canadese provincie Nova Scotia werd geboren op 29 september 1907 als zoon van Walter Smith Corbett en Nelly Kelly Corbett Corbett was private bij The North Nova Scotia Highlanders.

Op 4 april 1945overleed hij in het Canadese Hospitaal (2nd Canadian Casualty Clearing Station) in het Patersklooster te 's-Heerenberg aan verwondingen die hij eerder had opgelopen bij de bevrijding van de gemeente Warnsveld.

Hij werd tijdelijk begraven op de Algemene Begraafplaats in 's-Heerenberg.

Hij staat vermeld op het monument dat op 1 mei 1995 in Leesten werd onthuld om de 36 geallieerde militairen, meest Canadezen, te eren die in april 1945 bij de bevrijding van de toenmalige gemeente Warnsveld zijn omgekomen. Als plek waar hij gewond raakte, staat op het monument vermeld "Leesten-West". Van deze 36 doden hebben er negen tijdelijk in Bergh begraven gelegen.

Corbett is in 1946 herbegraven in graf XVII-F-6 op de Canadese Militaire erebegraafplaats Groesbeek, tussen Sharpe en Norris.

Het is opvallend dat Corbett als enige van de acht man van The North Nova Scotia Highlanders die bij de bevrijding van Warnsveld het leven hebben verloren, in Groesbeek is herbegraven. De overige zeven liggen nu op de Canadese Militaire erebegraafplaats Holten. Dit hangt waarschijnlijk samen met de plaats waar en het tijdstip waarop Corbett gewond raakte. Als plaats wordt ook genoemd "ten noorden van Baak", wat niet in tegenspraak is met Leesten-West.

Zijn naam staat vermeld in het Second World War Book of Remembrance. Dit gedenkboek, met de namen van meer dan 44.000 Canadese militairen die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, ligt in de Peace Tower van het Canadese parlementsgebouw in Ottawa. Zijn naam ontbreekt op de plaquette bij het Canadese kanon op de Bleek in 's-Heerenberg.