Samenwerking

Samenwerking75 jaar na de bevrijding komt nog altijd nieuwe informatie beschikbaar over de Tweede Wereldoorlog. Soms in de vorm van zolder vondsten (foto, film, dagboeken), maar meer en vaker als gevolg van het digitaliseren van archieven. De razendsnelle ontwikkeling van digitale technieken maakt het mogelijk om oude archieven snel en efficiënt te doorzoeken en verbanden te ontdekken die voorheen niet mogelijk waren.

Het ontginnen van dergelijke digitale registers is veelal in handen van enthousiaste vrijwilligers en onderzoekers (journalisten/academici). De eerste groep heeft de belangstelling en de tijd om de registers handmatig na te trekken. Bijvoorbeeld de verscheidene Stolpersteine Stichtingen in Nederland. Het handmatig doorploeteren en kopiëren van data is echter niet alleen inefficiënt, maar gaat ook gepaard met (type)fouten, het missen van data en vooral het missen van verbanden tussen data.

Data silo’s
Na digitalisering, worden de gegevens vervolgens verspreid over ontelbare websites in meerdere talen. Hoewel de data in de meeste gevallen uit openbare bronnen is ontleend, hebben maar weinig dataverwerkers de neiging om de verwerkte data (verwerkte data = informatie) te delen met derde partijen. Een gemiste kans omdat op die manier de ruwe data opnieuw en opnieuw geraadpleegd moet worden en de energie die de ene groep stak in het groeperen, annoteren en analyseren van de data niet gebruikt wordt door de volgende groep.
Het afschermen van data en informatie en het opzetten van gescheiden online registers wordt ook wel geduid als data-silo’s.

Linked Open Data
De Nederlandse Erfgoedsector is zich bewust van de uitdaging van digitalisering en data silo's en daarom actief met Linked Open Data (LOD). Netwerk Digitaal Erfgoed schrijft:
Linked data is een standaard om informatie aan elkaar te koppelen en te delen met de rest van de wereld. Wat kun je er als erfgoedinstelling mee bereiken? Erfgoedinstellingen beheren een schat aan informatie. Steeds meer daarvan is digitaal en beschikbaar via hun eigen websites. Deze digitale collecties worden nog beter bruikbaar als de informatie onderling verbonden wordt.
Gebruikers hebben dan geen last meer van grenzen tussen collecties, instellingen of sectoren. Zij kunnen alle relevante informatie bij elkaar vinden om vragen over het ‘wie, wat, waar en wanneer’ te beantwoorden. Bijvoorbeeld alles bij elkaar over Rembrandt, over watermolens of over een monumentaal gebouw.
Het gebruik van linked data maakt dit eenvoudiger. Daarom is dit voor het Netwerk Digitaal Erfgoed de aangewezen techniek om de bruikbaarheid van digitale erfgoedcollecties te vergroten

Aanbod
Ook Stichting Stolpersteine Zutphen ziet het belang van Linked Open Data en de Stichting heeft daarom haar gegevens waar mogelijk van meta-data notaties voorzien.
We bieden u het volgende:

  • Gegevens uit onze dataset (namen, adressen, calender-data, biografieen, foto's) zijn beschikbaar in machine-readable formats csv, xml en json. Laat horen wat u nodig heeft in welk format en we sturen u met alle plezier een datadump.
  • Als Stichting stellen we graag onze kennis en technieken beschikbaar aan andere organisaties die zich (amateur of professioneel) bezig houden met historisch onderzoek en publicatie. We zouden daartoe een Open Source Software model willen ontwikkelen dat:
  1. Het gebruik en delen van Linked Open Data vergemakkelijkt en organisaties in staat data te valideren, te annoteren op basis van breed geaccepteerde LOD technieken;
  2. Als resultaat van punt 1, organisaties in staat stelt om hun data te matchen, verrijken en up-to-date te houden met derde registers;
  3. Als resultaat van punt 1 en 2, semi-automatisch online LOD datasets detecteren en verwerken waardoor een verdere verrijking van de eigen dataset plaatsvindt;
     

Onze ambitie is dat ons model als Open Source aangeboden wordt, dat wil zeggen, organisaties kunnen installatie binnen hun eigen infrastructuur installeren en installatie zelfstandig beheren en uitbouwen.

Wij zijn op zoek naar financiering voor de ontwikkeling van ons LOD model.

Dit voorstel is volledig in lijn met de onlangs vastgestelde Nationale Strategie Digitaal Erfgoed van het Ministerie OCW.