Turfstraat 20 a

Eigenaar te verkopen pand Adres verkoper
S. Poppers Spoorstraat 44 Zutphen
Naam koper Adres
F.H. Göbbels Zutphen
Aankoopdatum Koopprijs Notaris Beheerder
zondag, 2 mei, 1943 fl.11000,00 H. Capel P.J. Claase