Apenstert 7

Dit pand is tijdens het bombardent verwoest.