Nieuwstad 38

Eigenaar te verkopen pand Adres verkoper
Salomon Hanouwer Nieuwstad 38 Zutphen
Naam koper Adres
H.J. Stortelers Brummen
Aankoopdatum Koopprijs Notaris Beheerder
maandag, 5 juli, 1943 fl.8000,00 H. Capel P.J. Claase