Overzicht van de in Zutphen geboren en elders omgekomen personen

Hieronder treft een -voorlopig- overzicht aan van alle 158 Zutphenezen die in de WWII zijn omgekomen. Het betreft dus personen die oorsponkelijk in Zutphen zijn geboren, en elders als gevolg van oorlogsgeweld zijn omgekomen.

Dit overzicht is een eerste aanzet tot een zo uitvoerig mogelijk overzicht van alle betrokkenen. Met uw steun hopen wij dit overzicht zo compleet mogelijk te maken.