Houtmarkt 74

Weggevoerd van Houtmarkt 74:
Hartog de Liever ☉ Nijkerk, 26 October 1892 † Bergen Belsen, 31 March 1944
Femmi de Liever-Polak ☉ Naarden, 8 June 1898 † Sobibor, 2 April 1943
Bela Salomons ☉ Zutphen, 21 September 1932 † Sobibor, 2 April 1943