Houtmarkt 74

Weggevoerd van Houtmarkt 74:
Hartog de Liever ☉ Nijkerk, 26 oktober 1892 † Bergen Belsen, 31 maart 1944
Femmi de Liever-Polak ☉ Naarden, 8 juni 1898 † Sobibor, 2 april 1943
Bela Salomons ☉ Zutphen, 21 september 1932 † Sobibor, 2 april 1943
Eigenaar te verkopen pand Adres verkoper
Naam koper Adres
Aankoopdatum Koopprijs Notaris Beheerder