Jan Steenstraat 29De nazi's dwongen Carel Hanouwer om Jan Steenstraat 29 te verkopen. De uiteindelijke koper was Wed. H. Jacobs-Jonkers, Kerkstraat 1 Dieren.
De administratie hiervan staat in de zogeheten Verkaufsbücher die het Nationaal Archief bewaart.