Zutphense Diaspora

Bernhard Weijel

Portretfoto: 

Bio: 

Bernhard was getrouwd met Rebekka Weijel-Valk (Emden 07/05/1889 - Auschwitz 10 september 1943). Ze hadden een dochter Malchen Herschel-Weijel (Zwolle 03/04/1919 - Sobibor 23 juli 1943) en een zoon Jozef Weijel (Zwolle 09/10/1921 - Extern Kommando Bobrek 31 maart 1943). Als 2e woonadres wordt ook vermeld Lombardstraat 2a Zwolle. Bernhard Weijel werd in april 1939 filiaalhouder van de Firma S. Boektje uit Kampen, een handel in lompen, metaal, huiden, zakken en jute, en vestigde zich aan de Waterstraat 89. Op grond van § 7 VO 48/1941 (Verordening tot verwijdering van joden uit het bedrijfsleven) werd de zaak tijdens de oorlog geliquideerd. Kamer van Koophandel, inschrijfnummer 06993, dossiernummer Historisch Centrum Overijssel 0211 Bernhard Weijel is op 21 augustus 1943 in het kamp Westerbork omgekomen en op 23 augustus 1943 gecremeerd. De urn met zijn as is op de joodse begraafplaats in Diemen bijgezet op veld U, rij 11, grafnr. 19. Register van joden die in het kamp Westerbork zijn gecremeerd, 1943-1944; archief van de gemeente Westerbork, opgenomen in het archief van de gemeente Midden-Drenthe te Beilen, inv. n 3789 Lijst van in de concentratiekampen Westerbork en Buchenwald overleden Joodsche Personen die op Nederlandsche begraafplaatsen ter aarde werden besteld; NIOD, archief Westerbork, port. 1, map 1

Job Title: 

Handelaar in lompen en metalen

Leeftijd bij overlijden: 

71

Woonplaats: 

Zwolle

Straatnaam buiten Zutphen: 

Rembrandtlaan 23

Land: 

Nederland

Stolperstein: 

Jacob Weijel

Portretfoto: 

Bio: 

Jacob was getrouwd met Eva-Weijel-Sanders (Den Haag 25/08/1890 - Auschwitz 28 september 1942). Jacob Weijel is op 19 november 1942 in het concentratiekamp Amersfoort omgebracht. Dodenboeken kamp Amersfoort; deze zijn te raadplegen op de website van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort Op 9 november 1934 werd het huwelijk tussen Jacob Weijel, zoon van Philip Weijel en Mientje Aussen, en Eva Sanders, dochter van Jacob Salomon Sanders en Hesje van der Kloot, in Zutphen voltrokken. De trouwakte is bewaard gebleven, net als een boedelbeschrijving van de nalatenschap van Eva Weijel-Sanders.

Leeftijd bij overlijden: 

60

Woonplaats: 

Amsterdam

Straatnaam buiten Zutphen: 

Sparrenweg 25 II

Land: 

Nederland

Stolperstein: 

Sophia Lievendag-Zeehandelaar

Portretfoto: 

Bio: 

Ze was getrouwd met Izak Lievendag (Borne 24/02/1901 - Mauthausen 16 november 1942). Ze hadden een zoon Max Henri (Den Bosch 22/02/1940 - Auschwitz 26 februari 1943). Tijdens de oorlog woonde ook Dina Zeehandelaar-Noach op dit adres. Dina was een dochter van Abraham Salomon Noach en Sophia Berg. Zij was de weduwe van Marcus Samson Zeehandelaar. In juni 1942 verhuisde zij van Zutphen naar Den Bosch waar zij introk bij het gezin van haar dochter Sophia Lievendag-Zeehandelaar. Later verhuisde zij naar Vughterstraat 9 in Den Bosch.

Leeftijd bij overlijden: 

29

Woonplaats: 

Den Bosch

Straatnaam buiten Zutphen: 

Boterweg 34

Land: 

Nederland

Stolperstein: 

Jacob de Wolff

Portretfoto: 

Bio: 

Hij was getrouwd met Sara de Wolff-van Straten in 1919 te Amsterdam. (Zaltbommel 02/05/1886 - Auschwitz 19 november 1943). Een kind dat nog thuis woonde heeft de oorlog overleefd.

Job Title: 

Banketbakker

Leeftijd bij overlijden: 

70

Foto persoon overig: 

Woonplaats: 

Enschede

Straatnaam buiten Zutphen: 

Pedangstraat 102

Land: 

Nederland

Sterretje : 

*

Stolperstein: 

David Marcus de Wolf

Portretfoto: 

Bio: 

Hij was getrouwd met Spransje de Wolf-Norden (Groningen 12/02/1880 - Auschwitz 15 oktober 1942). Hij was de vader van Marinus de Wolf (28-06-1904 - 29 januari 1971) die de oorlog overleefde en de broer van Jeannette de Wolf.

David Marcus de Wolf was eerst slager in Zutphen en later verkoper van worstvellen in Rotterdam. In het in 2009 verschenen boek van David A. de Wolf, It Could Not Happen Here But It Did. A Transatlantic Saga: 1940-1946, zijn (stukken uit) vele brieven van David Marcus de Wolf opgenomen, tot aan zijn deportatie, aan zijn zoon, in de Verenigde Staten.

 

 

Job Title: 

Koopman

Leeftijd bij overlijden: 

70

Foto persoon overig: 

Woonplaats: 

Rotterdam

Straatnaam buiten Zutphen: 

Boezemsingel 25

Land: 

Nederland

Sterretje : 

*

Stolperstein: 

Israël de Winter

Portretfoto: 

Bio: 

Israël was de zoon van Salomon de Winter (Lith 09/09/1900 - 28 juli 1942), van beroep huisknecht, en Magdalena de Winter-van Dam (Amsterdam 16/09/1899 - Auschwitz 23 november 1942). Israël had 2 zussen en een broer: Carolina de Winter (Rotterdam 13/07/1925 - Auschwitz 23 november 1942, Jacques Simon de Winter (Huizum 21/03/1931 - Auschwitz 23 november 1942) en Ida de Winter (Huizum 30/01/1934 - Auschwitz 23 november 1942).

Leeftijd bij overlijden: 

16

Woonplaats: 

Huizum

Straatnaam buiten Zutphen: 

Ruysdaelstraat 41

Land: 

Nederland

Sterretje : 

*

Stolperstein: 

Finette de Vries-de Winter

Portretfoto: 

Bio: 

Finette was de moeder van Marcus 'Max' Frederik de Vries (Harderwijk 16-10-1897 - Auschwitz 18 juli 1942). Ze woonden hem alswel op het Daniël Willinkplein 3 I hg te Amsterdam. Marcus 'Max' Frederik de Vries trad op 2 april 1941 in het huwelijk met Solvejg Fuchs (1909-1981), een joods-Duitse vluchtelinge. Solvejg de Vries-Fuchs heeft tot het einde van de oorlog ondergedoken gezeten en de oorlog overleefd. Op 19 mei 1981 is zij in Zwitserland overleden. Advies van de Commissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog inzake het verzoek tot teruggave van schilderijen uit het bezit van Marcus Frederik de Vries. Het Parool Marcus Frederik de Vries had als roepnaam Max. Hij was getrouwd. Het laatste huisadres van het echtpaar was Daniel Willinkplein 3 II in Amsterdam.Marcus Frederik de Vries werkte voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog samen met Frans Goedhart bij de bestrijding van de Nederlandse neutraliteitspolitiek en van het Duitse nationaal-socialisme. Ze waren van plan samen een blad uit te geven, dat de naam Het Parool zou krijgen. Marcus Frederik de Vries was lid van de Communistische Partij Holland. Na de breuk met de partij ging hij in bankzaken en daarna in de schilderijenhandel. Hij gaf in de oorlog financiële steun aan Frans Goedhart voor diens Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen. Toen de Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen een nationaal verzetsblad werd, kreeg dit de naam Het Parool. Ook dit blad kreeg van De Vries belangrijke financiële steun. Het huis aan het Daniel Willinkplein was het contactadres van Frans Goedhart en de hoofdverspreider van Het Parool, Jacob C. Melkman.Marcus Frederik de Vries en zijn vrouw doken onder. Toen Goedhart was gearresteerd, gaf De Vries financiële steun aan zijn vrouw. Er zijn pogingen gedaan Goedhart vrij te kopen uit het concentratiekamp Amersfoort. Een groot deel van het benodigde geld kwam uit het vermogen dat De Vries had ondergebracht bij zijn zwager, de kunsthandelaar Lemaire in de Leidsestraat. Op de avond van 9 juli 1942 deed de politie een routine-inval op het adres van Goedhart. De Vries was daar toevallig op bezoek en hij is die avond gearresteerd en met het transport van 15 juli 1942 uit Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. Madelon de Keizer, Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd (Amsterdam 1991)

Leeftijd bij overlijden: 

77

Foto persoon overig: 

Woonplaats: 

Amsterdam

Straatnaam buiten Zutphen: 

Daniël Willinkplein 3 I

Land: 

Nederland

Stolperstein: 

Rosa Eliza Aussen-Windmuller

Portretfoto: 

Bio: 

Ze was getrouwd met Hermann Aussen (Oberhausen 06/11/1906 -Buchenwald 24 februari 1945). Ze hadden een zoon Bernhard Aussen (Culemborg 15/04/1939 - Auschwitz 28 januari 1944).

Leeftijd bij overlijden: 

34

Foto persoon overig: 

Woonplaats: 

Culemborg

Straatnaam buiten Zutphen: 

Markt 7

Land: 

Nederland

Sterretje : 

*

Jacob Vomberg

Portretfoto: 

Bio: 

Jacob Vomberg was de zoon van Nathan Vomberg en Mietje Vromen. Behalve kantoorbediende was Jacob koopman en reiziger in sanitaire artikelen. In 1920 verhuisde hij van Zutphen naar Deventer en in 1933 verhuisde hij van Lochem naar Amsterdam. Daar woonde hij op Rustenburgerstraat 387 II en op de J.M.Coenenstraat 18 II. In 1942 trouwde hij te Amsterdam met Saartje Moses (of Selma Moses).

Job Title: 

Koopman

Leeftijd bij overlijden: 

42

Woonplaats: 

Amsterdam

Straatnaam buiten Zutphen: 

Noorder Amstellaan 190 III

Land: 

Nederland

Stolperstein: 

Pages