Apenstert

De Apenstert werd door het grote bombardement weggevaagd. Er stonden hier 14 huizen met 14 huisnummers, met als bewoners de volgende personen, af huisnummer 1: J. Brugman, Th. van den Berg, G.L. Evers, J. Dekker, Wed. J. Wesselink, E. Sent, R.H. van Striep, J.J. Bobbink en L. Wesselink .