Zutphen

Johannes Hermanus Bernardus ten Barge

Portretfoto: 

Bio: 

Hij was getrouwd met Maria Johanna ten Barge-de Reus. Hij ligt begraven op de Rooms Katholieke Begraafplaats te Beltrum, 3e klasse 22.

Job Title: 

Landbouwer

Leeftijd bij overlijden: 

41

Sterretje : 

*

Adrianus Cornelis Oskam

Portretfoto: 

Bio: 

Adrianus Cornelis Oskam was getrouwd met Maria Elisabeth Kelfkens. Hij ligt begraven op begraafplaats Nieuw Eykenduynen te Den Haag. Locatie van zijn graf: 2e klasse, 7052. Hij was lid van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten). Samen met nog 8 verzetsstrijders is hij op de IJsselkade gefusilleerd.

De 8 omgekomen verzetsstrijders uit het Huis van Bewaring waren: Boxtart, Van Heemstra, Gerritsen, Hartoch, Lammers, Lier, Van Oostveen, Oskam en Sonnenberg. Hun lichamen werden twee aan twee vastgebonden en in de IJssel gegooid.

Eén verzetsstrijder, Van Benthem, overleefde de executie, doordat een kogel afketste op een knoop. Hij hield zich dood, werd met de andere lichamen in de IJssel gegooid en kon zich vervolgens zwemmend redden. Meteen na de bevrijding werd een tijdelijk houten gedenkteken voor deze slachtoffers opgericht, dat al snel door koningin Wilhelmina werd bezocht. Later werd het houten kruis begraven onder het Gideonmonument aan de Rozengracht.

Leeftijd bij overlijden: 

44

Arie de Groot

Portretfoto: 

Bio: 

Arie was de zoon van Arie de Groot en Antonia Hendrika den Oudsten.

Op de link hieronder treft u het uitgebreide verhaal aan over soldaat Arie de Groot!

Job Title: 

Militair

Leeftijd bij overlijden: 

21

Foto persoon overig: 

Militaire rang: 

Soldaat

Militair reginment: 

16 R.I. - 2e Comp. 16e Grensbataljon

Sterretje : 

*

Stolperstein: 

Ernst Karel Teijgeler

Portretfoto: 

Bio: 

 

“Er waren meerdere gevechtsonderdelen, zoals de 16.GB en der 35.RI. De 35.RI behoorde tot de troepen in de IJssellinie Zuid. Dat was een met maar liefst 15 (extra) zware mitrailleurs, een stuk PAG en twee mortieren versterkt bataljon dat de sector Zutphen verdedigde. De 3e Compagnie verdedigde de brugomgeving zelf, daarbij geassisteerd door politietroepen (brugkazematten) en pioniers (voor vernielingen en versperringen). Van de versterking was op 5 zware mitrailleurs alles bij 3-I-35.RI ingedeeld, en bovendien had men een tweetal zware mitrailleurs en twee 4,7 cm AT kanonnen in de kazematten ter beschikking. Voor Nederlandse begrippen dus een buitengewoon goede bewapening.”“De commandopost [CP] was in Hoven ingericht, aan de linkerkant van de IJssel tegenover Zutphen. Er werd de gehele ochtend gevochten langs de IJssel bij Zutphen, in hoofdzaak met de troepen van de SS Leibstandarte Adolf Hitler (stoottroep van 227.ID) die oversteekpogingen deden. Diverse pogingen werden afgeslagen. Maar na 1400 uur waren inmiddels de Nederlandse kazematten uitgeschakeld, door treffers of munitiegebrek, en slaagde de Duitsers erin ten zuiden van de brug de overzijde te bereiken. Ze omsingelden de CP (gevestigd in de kelder van een huis) en zodoende ontstond een man-tegen-man gevecht met de Nederlanders die van geen overgave wilden weten. De compagniescommandant werd daarbij gewond, één soldaat zwaar gewond (soldaat R.T.F. van den Broek, die aan zijn verwondingen overleed) en vier manschappen sneuvelden direct. Eén van hen was de soldaat-ordonnans Arie van Luttervelt. De andere drie waren de soldaten C.J. Barends, D. van Keulen (soldaat-telefonist) en H. Visser (tamboer / ordonnans). De rest van de CP bezetting gaf zich hierna over. Elders waren nog twee man omgekomen bij de verdediging.”Hoeveel Duitsers bij het gevecht rond de CP sneuvelden is niet beke*. Negen man van SSLAH sneuvelden bij Zutphen en twee man van 227.ID. De aanval op de westelijke verdediging aan de IJssel werd door III./SSLAH [3e bataljon] ondernomen, waarbij met name de 9e en 11e Kp de voorhoede vormden. Het SS verslag meldt over de aanval dat men vooral ook van eigen (tekort liggend) artillerievuur hinder ondervond en daarbij ook twee gewonden kreeg. Tijdens de zuiveringsactie langs de bunkerlinie en het dorp had men 'empfindliche Verluste', maar details worden niet gegeven. Wel dat men 4 officieren en circa 200 manschappen gevangen nam. De 'mooiste' toevoeging in het Duitse verslag is dat men meldde tegen een Hollands Eliteregiment te hebben gevochten. Een verkapt compliment aan de verdedigers, maar een absoluut verzinsel. Het regiment werd gevormd door twee bataljons van de oudste lichtingen. Het 1e bataljon was daarentegen - uniek voor hooggenummerde regimenten - mede door de instroom van 18.GB, door jonge dienstplichtigen gevuld. Wellicht dat de SS mede daardoor dacht met de beste kwaliteit Nederlandse troepen te maken te hebben, daar men wist dat de IJssellinie door de mindere Nederlandse regimenten was bezet. In algemene zin meldt het Duitse verslag wel het aantal slachtoffers, zijnde zes doden (wat er uiteindelijk negen waren) en 15 gewonden.““De verdediging bij Zutphen was overigens een compliment waard. Hoewel de Duitse operatie tegen het midden en noorden van de IJssellinie door de spits (SSLAH) uiterst zwak werd geleid en daardoor de aanval over de IJssel - volgens Duits schema - veel te laat werd ingezet, lukte het hen pas rond 1400 uur de oversteek te maken. Ook toen hield de NL verdediging niet op te vechten, maar streed men nog twee uur door op diverse locaties. Een weerbarstigheid die lang niet overal werd gezien, maar opvallend genoeg langs de IJssel en Maaslinies - de linies die het slechtst waren ondersteund en vrijwel geheel door hoge regimenten waren bezet - op veel locaties werd waargenomen. Des te treuriger dat de gevechten in de Maas- en IJssellinie zo weinig aandacht kregen in de geschiedenisboeken.”

*(Het totaal van welgeteld 13 Duitse doden viel er bij Zutphen (beide zijden rivier), waarvan 11 van de Waffen SS (daarvan twee wegens verwonding elders). Aan Nederlandse kant vielen 19 doden; 11 daarvan van 2-16.GB. De Nederlanders hadden net als de Duitsers een patroonrantsoen van 120 patronen en een voldoende voorraad voor aanvulling.)

(Bron: http://www.grebbeberg.nl/forum.php?page=forum_discussiegroep&group=2&ite...)

Job Title: 

Militair

Leeftijd bij overlijden: 

27

Foto persoon overig: 

Militaire rang: 

Res.1e Lt.

Militair reginment: 

2-16-G.B.

Sterretje : 

Jan Telkamp

Portretfoto: 

Bio: 

Jan was op 12 december 1914 getrouwd met Wemmichje Smeenge (Beilen, 1896 - 1970). Ze hadden samen een zoon Pieter Willem Telkamp (1915-1943). De reden van de vroege dood van hun zoon Pieter is onbekend. Jan zat in het verzet en werd samen met de Ruurlose verzetsstrijder Gerrit Sprokkedreef op 27 maart 1945 in Zutphen gefusilleerd. Jan ligt begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats te Ruurlo, in het CF 385/1.

 

 

Leeftijd bij overlijden: 

57

Foto persoon overig: 

Sterretje : 

*

Stolperstein: 

Urias Henricus Alphonsus (Uri) Nooteboom

Portretfoto: 

Bio: 

Uri Nooteboom, een voormalig student klassieke taal- en letterkunde aan de Rooms Katholieke Universiteit te Nijmegen (die nooit was afgestudeerd, maar "nog steeds hartelijk met zijn universiteit verbonden")  en in 1937 gehuwd met mr. Dorothea Louise Jacqueline (Thea) Ivens (zus van Joris Ivens, de bekende cineast),werd tijdens de uitoefening van zijn beroep (journalist-hoofdredacteur van De Gelderlander) dodelijk getroffen door een Duitse kogel. Met de hoofdredacteur van  het Geldersch Dagblad, A. Lammerts van Bueren, maakte hij in april 1945 een verkenningstocht door de bevrijde gebieden van Gelderland en Overijssel. Op weg in het juist bevrijde Zutphen werd hun auto op de IJsselkade onder vuur genomen door Duitse scherpschutters, hetgeen Uri Nooteboom het leven kostte. Het echtpaar had drie zonen en twee dochters.

Zijn naam wordt vermeld op de gedenkplaat voor de ten gevolge van de oorlog omgekomen leden van de academische gemeenschap van de Rooms Katholieke Universiteit te Nijmegen; Overlijdensann. De Gelderlander 16 april 1945; e-mail Peter van Schaijk 30 sept. 2012 met tekst van bidprentjeIn de Gelderlander van 16 mei 1945 is een annonce opgenomen van het Nijmeegs Studentencorps Carolus Magnus waarin wordt aangekondigd dat voor de zielerust van U.H.A. Nooteboom een plechtige H.Mis zal worden opgedragen op 18 mei 1945 in de St. Josephkerk, Keizer Karelplein.

Job Title: 

Journalist

Leeftijd bij overlijden: 

41

Sterretje : 

*

Jan Heijenk

Portretfoto: 

Bio: 

Jan had zich de periode vlak voor de bevrijding aangesloten bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Hij woonde met zijn gezin in de Spittaalstraat 104A. Hij was getrouwd met Everdina Kamphuis.

Job Title: 

Melkventer

Leeftijd bij overlijden: 

39

Foto persoon overig: 

Woonplaats: 

Zutphen

Militair reginment: 

NBS

Sterretje : 

*

Pages